Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Danthas BV zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Nederland ICT, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. Een exemplaar van deze voorwaarden vindt u hier.

De Algemene Voorwaarden zijn gebundeld in een ZIP-bestand. Hierin bevinden zich diverse PDF-bestanden. Deze kunt u bekijken met Adobe Reader, een gratis PDF-viewer. Indien u niet over dit programma beschikt, kunt u deze downloaden via deze website.

© 2017 Danthas BV. Alle rechten voorbehouden. ISO 27002

Click Me